צריך לדבר על הרבי

Tel_aviv_book139

מגרש בפינת הרחובות אליפלט והרבי מבכרך, אשר שימש בשנות התשעים חברת סימון כבישים (דובי טל, אלבטרוס)

הסיפור הוא על כל האנשים שהסתובבו פה, האמריקאים, הגרמנים, הערבים, היהודים, אלו שבאו מאירופה ואלו שבאו מארצות האיסלאם, פועלי התעשייה ותושבי צריפי העוני, מי שבילה כאן, מי שגר ומי שעבד, ומה קורה כשהכל מתערבב. 

זה דיוקן היסטורי ואישי של סביבה עירונית מסובכת, רגע לפני שהיא נעלמת לגמרי.

 (מתוך עטיפת הספר)

 

מהדורה ראשונה פורסמה בסתיו 2018

מהדורה שנייה פורסמה באביב 2019

המהדורות הודפסו על חשבוני והעותקים חולקו חינם.

בסתיו 2021 תפורסם מהדורת חינם שלישית ואחרונה, מתוקנת ומורחבת.

הקדמה למהדורה השלישית

 


גרסת פי. די. אף. מלאה של המהדורה השלישית


מעין רשימת סיכום והרחבה: על מטרופולין יפו-תל-אביב


מאמרי רקע שכתבתי

בשוליים – על היווצרות שכונות העוני בדרום תל-אביב (גרסת פי. די. אף.)

שורשי הדימוי של פלורנטין – היסטוריה של השכונה

כתבתי לא מעט על פלורנטין ועל אזור מגורי. הרשימות הללו ליוו את מאבקי התושבים הקודמים: ריכוז רשימות מפעם


בונוסים: לקריאה נוספת (הרחבה על נושא ודמות שהוזכרו בספר)

אריות אוכלי אדם ברחוב קינג ג׳ורג׳ – ליוטננט קולונל ג׳ון הנרי פאטרסון וחשיבותו

איבה נצחית – על גלגולי הרכוש הטמפלרי


רשימות היסוד מהן בנוי הספר

צריך לדבר על הרבי: הקדמה

צריך לדבר על הרבי: התחלות

צריך לדבר על הרבי : גן הברון

צריך לדבר על הרבי: לשווא – לחינם – אלמלא!…

צריך לדבר על הרבי: בצריפים

צריך לדבר על הרבי: מעין תריס

צריך לדבר על הרבי: רחוב 306

צריך לדבר על הרבי: שני רבנים ומלך

צריך לדבר על הרבי: לקראת פרידה


ביבליוגרפיה

ארכיונים: 

ארכיון עירית תל אביב – יפו 

ספריית המפות, החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת ת”א 

ארכיון ההגנה

ארכיון ז׳בוטינסקי

עיתונות עברית היסטורית

הארכיון הציוני

תל אביב 100, האנציקלופדיה העירונית של תל-אביב

מקורות, ספרות ומחקרים: 

Deborah Bernstein, Badi Hasisi, ‘Buy and promote the national cause’: consumption, class formation and nationalism in Mandate Palestinian society, Nations & Nationalism, Jan 2008, Vol. 14 Issue 1, pp. 127-150

Yuval Ben-Bassat & Dotan Halevy (2018) A tale of two cities and one telegram: The Ottoman military regime and the population of Greater Syria during WWI, British Journal of Middle Eastern Studies, 45:2, 212-230

Rosa El – Eini, Mandated Landscape: British Imperial Rule in Palestine 1929-1948, Routledge, New York, 2005

Helmut Glenk, An official catalogue of complaints, Templer Reflections, Then & Now, 2013, p. 46-52

Tamir Goren ,The Jewish neighbourhoods of Jaffa and the question of annexation to Tel Aviv at the end of the British Mandate, Middle Eastern Studies, 2016, 52:6, 917-937

Haggai Harif & Yair Galily (2003) Sport and politics in Palestine, 1918–48: Football as a mirror reflecting the relations between Jews and Britons, Soccer & Society, 4:1, 41-56

Loreta lees, Tom Slater and Elvin Wyly, Gentrification, Routledge, New York, 2008

Hutchison, Patrick M. ,Breaking Boundaries: Football and Colonialism in the British Empire, Inquiries Journal/Student Pulse 1.11 (2009). <http://www.inquiriesjournal.com/a?id=64>

John Brian Harley, Paul Laxton, J. H Andrews, The New Nature of Maps, JHU Press, 2001 

Aaron B. Horwitz, The Master Plan for Tel Aviv-Jaffa, Israel, Journal of the American Planning Association, 20:4, 1954

Ruth Kark and Naftali Thalmann, Technological Innovation in Palestine: The Role of the German Templers, Germany and the Middle East – Past, Present and Future, Ed. Haim Goren. Jerusalem: Magnes Press, 2003, pp. 201-224

Issam Khalidi (2012) Coverage of sports news in Filastin, 1911–1948, Soccer & Society, 13:5-6, 764-776 

Matthew Kraig Kelly, The Crime of Nationalism, Britain, Palestine, and nation-building on the fringe of empire, University of California Press, 2017

Adam LeBron, City of Oranges: An Intimate History of Arabs and Jews in Jaffa, W. W. Norton & Co., New York, 2007 

Mark LeVine, Globalization, Architecture and Town Planning un a Colo- nial City: The Case of Jaffa and Tel Aviv, Journal of World History, Vol. 18, No. 2, University of Hawai‘i Press, 2007, pp. 171 – 198 

Mark LeVine, Overthrowing Geography: Jaffa, Tel Aviv and the Struggle for Palestine, 1880-1948, University of California Press, 2005 

Talia Margalit & Efrat Vertes (2015) Planning allocations and the stubborn north–south divide in Tel Aviv–Jaffa, Planning Theory & Practice, 16:2, 226-247

Michael  B. Oren, Power, Faith and Fantasy, America in the Middle East, 1776 to the Present, W. W. Norton & Company, New York, 2007, p. 220

Michael Provence, The Last Ottoman Generation and the Making of the Modern Middle East, Camrbridge University Press, New York, 2017

Anthony S. Travis, On Chariots with Horses of Fire and Iron, Magnes Press, Jerusalem, 2009 

שמואל אביצור, מצבת פילטר לממציא, מוזיאון הארץ, תל אביב, 1982 

שמואל אביצור, נמל יפו, מלוא, תל אביב, 1972 

אלוף אלימלך אבנר, י״ג שנים, פרקים לתולדות ההגנה בתל-אביב וסביבתה, הוצאת קרן ״הגנה״ ע״ש י. שחורי וחבריו ז״ל, תל אביב, 1956

יוסף אוליצקי, ממאורעות למלחמה, פרקים בתולדות ההגנה על תל-אביב, הוצאת מפקדת ההגנה בתל-אביב, 1949

ד״ר איל יעקב איזלר, תיעוד היסטורי של מתחם המושבה האמריקנית גרמנית ביפו, עירית תל-אביב יפו, ללא ציון תאריך

נסים אלוני, רשימות של חתול רחוב, ידיעות אחרונות, תל אביב, 1996 

גור אלרואי, אימיגרנטים, ההגירה היהודית לארץ-ישראל בראשית המאה העשרים, יד יצחק בן-צבי, ירושלים, 2004

גור אלרואי, גולים בארצם? פרשת מגורשי תל-אביב ויפו בגליל התחתון, 1918-1917, קתדרה 120, יוני 2006

ג’ורדאנו בוטקיה, דותן הלוי, יעל שגב, צמרת לוי דפני, מקוה ישראל 1948-1870, היסטוריה חברתית, הסדנא להיסטוריה חברתית, 2014 2004

יוסי ביילין, התעשייה העברית – שורשים, כתר, ירושלים, 1987 

תמר ברגר, דיוניסוס בסנטר, הקיבוץ המאוחד,  תל אביב 1998

דבורה ברנשטיין, נשים בשוליים, יד יצחק בן צבי, ירושלים, 2008 

דבורה ברנשטיין, תל אביב: עיר של מהגרים, זמנים, מס. 106, אביב 2009, אוניברסיטת תל-אביב, עמ׳ 48-63

דב גביש, דיכוי המרד ביפו במאורעות 1936, קרדום, 1981 

דב גביש, מבצע יפו 1936 – שיפור קולוניאלי של פני עיר, ארץ ישראל, י”ז, החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה, תשמ“ד

ארנון גולן, מלחמת העצמאות ויצירתה של תל אביב-יפו: שינוי מרחב דרסטי ותוצאותיו, תל אביב-יפו: מפרבר גנים לעיר עולם, פרדס, חיפה, 2009, עמ‘ 85 – 102 

ארנון גולן, שינוי מרחבי – תוצאת מלחמה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 2001 

עמירם גונן, כיצד הייתה תל אביב-יפו למרכז העירוני הראשי בארץ ישראל, תל אביב-יפו: מפרבר גנים לעיר עולם, פרדס, חיפה, 2009, עמ‘ 156 – 173 

ג׳יין ג׳ייקובס, מותן וחייהן של ערים אמריקאיות גדולות, בבל, 2008

שרה הגר, ‘תמול שלשום'” – התהוות המיבנה ואחדותו, ש”י עגנון – מחקרים ותעודות, בעריכת גרשון שקד ורפאל וייזר, מוסד ביאליק, 1978

היינריך היינה, הרב מבכרך/ לילות פירנצי, תירגם: יעקב הורביץ, ספריית תרמיל, תל אביב, 1987

חיים חזן, דניאל מונטרסקו, עיר בין ערביים, לאומיות מזדקנת ביפו, מכון ון ליר בירושלים/ הוצאת הקיבץ המאוחד, תל- אביב, 2011

ראסם ח‘מאיסי, יאפא: מעיר מרכזית לשכונת שוליים בתל אביב – יפו, תל אביב-יפו: מפרבר גנים לעיר עולם, פרדס, חיפה, 2009, עמ‘ 176 – 193 

אלדד חרובי, הבולשת חוקרת: ה־CID בארץ ישראל, 1920‐1948, צור־יגאל: פורת, תשע“א

מרק טווין, מסע תענוגות לארץ הקודש, אריאל, ירושלים, 1999

דן יהב, חיי התרבות והכלכלה ביפו שלפני הנכבה (1948), צ’ריקובר/ מבט, 2007 

דן יהב, יפו, כלת הים, מעיר ראשה לשכונת עוני – דגם לאי שיוויון מרחבי, תמוז, תל-אביב, 2004

אורי יואלי, פעם פה, אני מספר לך על צלבנים וממלוכים, היסטוריה של המקום הזה כפי שסיפרתי לאהובתי, הוצאה עצמית, תל-אביב, 2017

יוסי כץ, של מי המושבות הגרמניות? : חוק נכסי גרמנים ופיצוי הטמפלרים על רכושם בישראל. עיונים בתקומת ישראל 17, 2007

דפנה כרמון, רחל אלתרמן, הזכות להתנגד בחוק התכנון והבניה:האם הרפורמה תצעד קדימה?, מקרקעין, ינואר 2013, רונן, תל-אביב 

בתיה כרמיאל, קורבמן, צלם תל אביבי אחר, 1919 – 1936, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב, 2004 

אלכס כרמל, אלבום הקיסר, 1898, קתדרה 39, אפריל 1986

אלכס כרמל, התישבות הגרמנים בארץ ישראל בשלהי התקופה העות’מאנית, החברה המזרחית לישראל, האניברסיטה העברית, ירושלים, 1973 

חיים לוסקי (עורך), עיר ואוטופיה, אסופת חומרים – 80 שנה לתל אביב – יפו, עיריית תל אביב, תל אביב, 1989 

דניאל מונטרסקו, ההיסטוריה של המקף: אוריינטליזם עירוני על הקו בין יפו ותל אביב, זמנים, מס. 106, אביב 2009, אוניברסיטת תל אביב, עמ‘ 76 – 93 

דליה מנור )אוצרת ועורכת(, סלמה/ הרצל: מבטים מדרום תל אביב, קטלוג תערוכה, סדנאות האמנים בתל אביב, תל אביב, 2008 

כל-בו לתלמיד (ספר כיס לשנת תרפ״ז), בעריכת פ״ז, הוצאה מקורית: הוצאת ׳הספר׳, לונדון תל-אביב ה׳תרפ״ז, שחזור בהוצאת מולדת, מכון ז׳בוטינסקי, כנרת, זמורה -ביתן, דביר, 2005

פנינה מלך, פלורנטין, פלורנטין שלי, חלונות, תל אביב, 2008 

יעקב מצר, עודד קפלן, משק יהודי ומשק ערבי בארץ ישראל, המכון למחקר כלכלי ע“ש מוריס פאלק, ירושלים, 1990 

דרור משעני, המזרחי כהפרעה לשונית, יגאל נזרי (עורך), חזות מזרחית, בבל, תל אביב 2005, עמ’ 83 – 89 

טליה מרגלית, סקר תיעוד מקדים לשימור מבנים בפלורנטין, נספח לתוכנית תיקון בי יפו, נערך עבור מחלקת השימור בעיריית תל אביב, 2012

נתי מרום, עיר עם קונספציה, מתכננים את תל אביב, בבל, תל אביב, 2009

משה נאור, בחסות העורף, תל אביב וההתגייסות היישוב במלחמת העצמאות, יד יצחק בן-צבי, ירושלים 2009

שמואל יוסף עגנון, תמול שלשום, שוקן, ירושלים, תשכ”ז 

מעוז עזריהו, תל-אביב העיר האמיתית, מיתוגרפיה היסטורית, מכון בן-גוריון, אוניברסיטת בן- גוריון בנגב, 2005 

עירית עמית – כהן, מורשת תרבותית במחלוקת: המקרה של ’אזור-סף‘ בין יפו ותל אביב, תל אביב-יפו: מפרבר גנים לעיר עולם, פרדס, חיפה, 2009, עמ‘ 129 – 153 

דו״ח תכנון העיר יפו תל-אביב ע״י פרופ׳ פטריק גדס (1925), תרגום והקדמה אליעזר פרנקל, הוצאת סדנא לעיצוב ואדריכלות, תל אביב 1993

מוקי צור, שרון רוטברד (עורכים), לא ביפו ולא בתל אביב, סיפורים, עדויות ותעודות משכונת שפירא, בבל, תל אביב, 2009 

חיים קאופמן, חגי חריף (עורכים), תרבות הגוף והספורט בישראל במאה העשרים, יד יצחק בן צבי, ירושלים, 2003 

עזריאל קרליבך (עורך), ועדת החקירה האנגלו – אמריקאית לענייני ארץ ישראל, צ. ליינמן, תל אביב, תש”ו 

רות קרק, יפו, אריאל, ירושלים, 2003 

ח. רבין (עורך) נדבך, השכונות העבריות ומאבק עצמאותן, הוצאת ועד השכונות העבריות, ללא ציון שנה ומקום הוצאה 

יואב רגב, ימי דיזינגוף, תל אביב 1909 – 1936, אחיאסף, תל אביב, 2006 

שרון רוטברד, עיר לבנה, עיר שחורה, בבל, תל אביב, 2005 

תמי רזי, בשולי העיר: תת תרבות של בני נוער בתל אביב המנדטורית, זמנים, מס. 106, אביב 2009, אוניברסיטת תל אביב, עמ‘ 64 – 75
תמי רזי, ילדי ההפקר: החצר האחורית של תל אביב המנדטורית, עם עובד, תל אביב, 2009

יעקב שביט וגדעון ביגר, משכונות לעיר (1909 – 1936), ההיסטוריה של תל אביב, אוניברסיטת ת”א, תל-אביב 2001 

יעקב שביט וגדעון ביגר, מחבר ראשי: חיים פיירברג, מעיר – מדינה לעיר במדינה (1936 – 1952), ההיסטוריה של תל אביב, אוניברסיטת ת“א, תל-אביב 2007 

יעקב שביט וגדעון ביגר, עיר מתחדשת (1952 – 1973), ההיסטוריה של תל אביב, אוניברסיטת ת”א, תל- אביב 2013

יעקב שביט וגדעון ביגר, עיר מטרופולין (1974 – 1993), ההיסטוריה של תל אביב, אוניברסיטת ת”א, תל- אביב 2002 

אילן שחורי, חלום שהפך לכרך, תל אביב, לידה וצמיחה: העיר שהולידה מדינה, אביבים, תל אביב, 1990 

יוסף אליהו שלוש, פרשת חיי, בבל, תל אביב 2005 

חיים שנהב, המנדט ושברו, על אהבה ובגידה, עם עובד, תל-אביב 2007

טלי תמיר (עורכת), דרום – דרום, מיפו עד פלורנטין, קטלוג תערוכה, מוזיאון גוטמן, תל אביב 2007 

השאר תגובה

%d בלוגרים אהבו את זה: