Site icon קול הרעם

היסטוריה לכל

מקובצים כאן מגוון טקסטים העומדים בפני עצמם. החלק הכי מעניין בהיסטוריה נראה לי תמיד הסיפור, ואולי זו אחת הסיבות בגלל לא הצלחתי להיות הסטוריון ׳אמיתי׳. לא נורא.

בריאות ומוות:

על ספר הדרכה להורות והגיינה

על ספר המוקדש לבריאות הציבור 

פדגוגיה ולימודי אמנות בתיכון:

ראיון עם מנהל מיתולוגי

על התיכון בו למדו באוטובוסים

איך נוצר תיכון תלמה ילין

שונות:

על ציורי חיות שהופיעו על מפות עולם ישנות

על ההיסטוריה של המראות 

על איליה אהרנבורג, היהודי שניצח בכוח כתיבתו את מלחמת העולם השנייה

על הורם סולטן, שהייתה שפחה והפכה לסולטנית

על יעקב פראנק, נביא השקר המגניב

Exit mobile version