Site icon קול הרעם

היהודי שניצח את מלחמת העולם השנייה – על השנאה

נזכרתי בטקסט הזה, שכתבתי לפני עשר שנים (אללה יסתור, המון זמן). בזמנו רציתי לכתוב לו המשך, כי הסיפור של אהרנבורג (שקוראים לו עכשיו ארנבורג) הוא עוד הרבה יותר מטורף מזה, אבל התייאשתי.
אני חושב שכתבתי מרובע מאוד, אז, אבל בכל זאת שמח על הטקסט הזה. הייתי מפתח כמה נקודות, ובעיקר שאהרנבורג היה אחד מהאחראים לאידיאולגיה שהפכה את המלחמה הזאת לצודקת. סטלין היה מפלצת, אבל בעניין הזה של המלחמה היו לו כמה יציאות לא רעות. אהרנבורג איפשר את זה.

Exit mobile version