Site icon קול הרעם

פלורנטין. איך זה קרה?

כל מי שהשאלה הזו מעניינת אותו, מוזמנ/ת הערב לקסקו, פלורנטין 3, בשעה שבע וחצי בערב. זה בית קפה חדש ודי נחמד, ואני אדבר שם על ההיסטוריה של שכונת פלורנטין וסביבותיה.
זה דווקא מעניין, לפחות אותי, כפי שכבר כתבתי כאן.
ערב זה הוא חלק מתוך מאבק שמנהלים תושבים מהשכונה נגד תוכניות ה”פיתוח” שמקדמת העירייה, ואחרי שאגמור לדבר, מה שייקח שעה בערך, יוצגו עקרונות תוכנית אלטרנטיבית שמקדמים תושבים אלו.

Exit mobile version