Site icon קול הרעם

תזכורת זה

במסגרת מסע יחסי הציבור האינטנסיבי שאני מנהל מעל במה זו, הרשו לי להזכיר שהיום, בין השעות שבע לתשע, יימכרו ספרים, תימזג בירה ויחולק ביסלי במטריושקה, שזה במנזר, שזה באלנבי שישים, שזה בתל אביב. וזהו.

Exit mobile version