Site icon קול הרעם

יצאתי אתמול

יצאתי אתמול. הסתכלתי על זה מבחוץ, על שוק הבשר. לא רוצה לחזור להיות עוד סחורה בו. לא רוצה צעיר יותר, מתוח יותר, זוהר יותר, רק מנסה לעבור את הלילה בו הייתי יכול להיות איתה, שבוע אחרי הזמן האחרון שלנו ביחד. היה לנו כיף, באמת, לא היינו הרגל.
זה מגיע לי. גם אני גרמתי סבל. גרוע מזה, אני תמיד ברחתי, מותיר לנשים בהן פגעתי להבין לבד, מקווה שהכאב יתמוסס ולא חותך כשראוי. מהבחינה הזו היא הייתה הוגנת איתי, הרבה יותר מאשר אני הייתי איתן. אני נענש, בדיעבד, אם כי איני בטוח שאני מבין את הלקח, כי הרי אם הנטישה כואבת כל כך אולי עדיף לא להתחיל בכלל בשום דבר שמכיל את האופציה לנטוש ולהינטש.
היא סמכה עלי, שאוכל לעמוד בזה, שגדם הקטיעה ירפא. כמה אני מקווה שהיא צדקה.

Exit mobile version