Site icon קול הרעם

מחר אני מפסיק לעשן

לפני שיצאתי היום בבוקר מהבית זרקתי את חצי קופסת הסיגריות האחרונה שנשארה לי, אל אם לייט ארוך, מתוך כוונה כנה להפוך את הגמילה מעישון, בה התחלתי לפני חודש וחצי, לטוטאלית ואמיתית, ולהפסיק לוותר לעצמי, להתנקות. קרו כמה דברים מאז.
בית קפה חסר הוד בגבעתיים, שולחנות מפלטות דיקט חתוכות. האישה שאני אוהב מבצעת את המונולוג הקלאסי. זה לא אתה זה אני, אני צריכה להיות לבד, אני רוצה שניפרד. כאלה. זה כואב. יש משהו שהיא לא מגלה לי.
כמה שעות אחר כך קניתי קופסא. אני גומר אותה עכשיו, מלוכלך שכמוני.
אבל מחר בבוקר יום חדש, אני מקווה.
מחר שוב אפסיק לעשן.

Exit mobile version